Privacyverklaring

Dit document beschrijft ons beleid ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw privacy is gewaarborgd.
Liebherr Appliances Netherlands B.V. respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens. Wij nemen hiervoor de technische en organisatorische maatregelen die volgens de geldende wet- en regelgeving zijn vereist.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om:

  • aangekochte producten af te leveren
  • servicebezoeken uit te voeren
  • garanties op producten en reparaties (servicehistorie) te bepalen
  • extra jaren zekerheid op producten te registreren
  • onze digitale nieuwsbrief FreshMAG te versturen
  • te communiceren met dealers en dealermedewerkers

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?
Bij aankoop van producten
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en IBAN-nummer.

Bij servicebezoeken
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en IBAN-nummer.

Bij registratie extra jaren zekerheid
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bij aanmelding voor onze digitale nieuwsbrief FreshMAG
Naam en e-mailadres.

Bij deelname aan consumentenacties
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres

Bij gebruik dealerwebsite www.lhis.nl
Naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bezoek aan onze websites.
Indien u de websites www.koelen.nl, www.liebherrwinkel.nl of www.freshmag.nl bezoekt, wordt gebruikgemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.  Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hier omschreven.

Wilt u voorkomen dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics, dan kunt u een plug-in voor uw browser installeren via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies helpen u ook om de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren.

Het betaalsysteem van de webshop www.liebherrwinkel.nl  is veilig en wordt regelmatig getoetst op alle mogelijke beveiligingsvoorwaarden. De verbinding met de pagina’s voor uw klantgegevens en betaling zijn altijd via een beveiligde verbinding (SSL).

[COOKIEBOT]

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden indien noodzakelijk voor onze dienstverlening, bedrijfsvoering, of om een wettelijke reden. Dit kunnen zijn: opslag- en distributiepartners, webhostingpartners, dealers, accountants of bevoegde instanties.

Vragen, inzage, correctie of verwijdering.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten, service, garantie of vereiste wettelijke bewaarplicht. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen aan privacy@buram.nl. Afmelden voor of het wijzigen van de frequentie van de FreshMAG nieuwsbrief kan via een link onderaan deze nieuwsbrief.

Deze privacyverklaring zullen wij indien nodig aanpassen.© Liebherr Appliances Netherlands B.V.                   Alle rechten voorbehouden.